Om Företaget

OS-Konsult & Elinstallationer AB är ett företag som startade 1978 och har
lång erfarenhet av elinstallationer.

Affärsidén är enkel:
- Bedriva entrepenadverksamhet inom elsektorn.
Vi erbjuder bra service med låg prisnivå.

OS-Konsult & Elinstallationer utför bl a:

- Elinstallationer
- Larminstallationer
- Parabolinstallationer

- Service och reparationer inom industri-, bygg-, värmeanläggningar
och hushållsmaskiner.

- Försäljning av hushållsmaskiner, parabolantenner, pannor, pumpar,
elradiatorer, elmateriel mm.

Våra kunder är:
Fastighetsbolag, bostadsrätter, kommuner, industri, försäkringsbolag,
lantbrukare och privatpersoner.

Du är också välkommen som kund hos OS-Konsult & Elinstallationer AB.

Dillstigen 16 · 771 43 Ludvika · Telefon: 0240-146 14
Fax: 0240-59 22 01 · Mobil: 070-375 11 98
E-post: info@oskonsult.com